Toplana :: Radne biografije :: Nadzorni odbor


Predsednik Nadzornog odbora JP "Toplana Kikinda" - Dragan Đurin


Rođen 08.02.1949. u Novom Miloševu.Po zanimanju ekonomista.
Radno iskustvo:1969. godine zapošljavam se u LŽTK u Kikindi, gde radim do 1977. godine.1977. godine prelazim u SO Kikinda - sekretarijat za privredu na mesto referenta za stambeno komunalne poslove gde ostajem četiri godine, potom prelazim na mesto samostalnog referenta za tržište cena gde ostajem do 1984. godine. Od 1984. do 1986. godine prelazim u sekretarijat za inspekcijske poslove na mesto tržišnog ispektora.1986. prelazim u komunalnu radnu organizaciju OUR Toplota na mestu direktora, gde ostajem do 1990. godine, gde sam imao uspešan razvoj i poslovni rezultat.1990. godine osnivam društveno preduzeće “Energetika” Kikinda koja se bavila proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, distribucijom prirodnog gasa i dimnjačraskom delatnošću.Na čijem čelu ostajem do 2000. godine.U period od deset godina izgradio sam preko 450 kilometara gradske i seoske gasovodne mreže sa preko 13.000 korisnika prirodnog gasa.Sredinom 2000. godine prelazim u SIM osiguranje na mestu direktora filijale za srednji i severni Banat, gde ostajem do 2005. godine. Krajem 2005. godine prelazim u JP Toplana Kikinda na mesto pomoćnika direktora, a tokom 2006. godine prelazim na mesto direktora do 2008. godine, odakle odlazim u penziju.


Član Nadzornog odbora - Aleksandar Mandić

Aleksandar Mandić iz Kikinde rođen je 1981. god. u Kikindi, gde je završio osnovnu školu i srednju Tehničku školu odsek - mašinski tehničar 2000. god.Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu – smer proizvodno mašinstvo završio je master inženjer mašinstva studije 2013. god.

Od marta 2009. godine zaposlen je u CIMOS-u Livnica Kikinda automobilska industrija d.o.o. u pogonu Topli delovi (livački pogon) kao tehnolog 1 proizvodne tehnologije livenja. Od novembra 2009. do marta 2012. godine vršio je funkciju vođe proizvodne tehnologije livenja. Od marta 2012. do marta 2014. vršio je funkciju kao tehnolog 3 proizvodne tehnologije livenja (rad u procesu poboljšanja tehnologije proizvodnje odlivaka od nodularnog i sivog liva, kao i osvajanje novih proizvoda). Od marta 2014. do marta 2015. godine vršio je funkciju vođe proizvodne tehnologije livenja. Od marta 2015. do januara 2016. godine zaposlen je CIMOS-u Livnica Kikinda automobilska industrija d.o.o. u pogonu Metalac (pogon mašinske obrade) kao tehnolog 3 mašinske obrade. Od januara 2016. godine do danas radi kao vođa projekta 2 na mašinskoj obradi.

Oženje i imam jedno dete. Govori engleski jezik

Član Nadzornog odbora – Nikola Linjački
Nikola Linjački iz Kikinde rođen je 1981. god. u Kikindi, gde je završio osnovnu školu i srednju Tehničku školu odsek - mašinski tehničar 2000. god. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu odsek: proizvodno mašinstvo, smer: fleksibilne tehnologije, sistemi i računarom integrisana proizvodnja stekao status diplomiranog mašinskog inženjera 2008 godine.
Od oktobra 2008. godine zaposlen je u CIMOS-u Livnica Kikinda automobilska industrija d.o.o. u pogonu Topli delovi kao tehnolog proizvodne tehnologije livenja. Od novembra 2009. do decembra 2012. godine vršio je funkciju inženjera za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Od decembra 2012. do novembra 2013. godine vršio je funkciju rukovodioca proizvodnje toplotne energije. Od novembra 2013. godine do danas radi kao inženjer službe za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Od maja 2017 godine poseduje licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera za oblast industrijske energetike EMI 0022 17 izdate od Ministarstva rudarstva i energetike. Od novembra 2017. godine u Inženjerskoj Komori Srbije položio stručni ispit u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti.
Oženjen i imam dvoje dece. Govori engleski jezik