Toplana :: Profil


Javno preduzeće Toplana Kikinda vrši delatnost proizvodnje, transporta i distribucije toplotne energije za potrebe centralnog grejanja grada Kikinde.

Javno preduzeće Toplana Kikinda počelo je sa radom avgusta 2003. godine izdvajanjem Radne jedinice Grejanje iz okvira DP Energetika Kikinda koje je do tada vršilo, između ostalog, delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije za potrebe centralnog grejanja grada Kikinde. 

Osnovna delatnost JP Toplana Kikinda je proizvodnja toplotne energije i njena distribucija sistemom daljinskog grejanja do krajnjih korisnika na teritoriji grada Kikinde kao i dimnjačarska delatnost na teritoriji Opštine Kikinda. Za proizvodnju toplote, JP Toplana ima 4 kotlarnice u Kikindi i jedan kotao u kotlarnici Doma zdravlja u B.V.Selu,ukupne instalisane toplotne snage od 58 MW sa 10 kotlovskih jedinica.Starost 6 kotlova u dve najveće kotlarnice je između 26 i 36 godina a u dve manje od 6 do 19 godina.Cevna mreže je u proseku stara preko 30 godina i dugačka je ukupno oko 9000 metara.Pored toga, na sistemu daljinskog grejanja nalazi se i 137 kako izmenjivačkih tako i distribucionih podstanica,koje su u vlasništvu korisnika naših usluga.

Toplotni konzum koji Toplana opslužuje iznosi 32.58 MW tako da postoji mogućnost dodatnog priključenja na distribucioni sistem. svog eksploatacionog veka.

U grejnoj sezoni 2016.-2017. ukupna grejna površina iznosi oko 212.409 m2 sa sledećom strukturom:

- individualni stambeni prostor 141.357 m²
- poslovni prostor 71.052 m²

Pre početka svake nove grejne sezone , JP Toplana pravi reviziju ovih podataka.

U sporedne delatnosti JP Toplana spada pružanje usluga održavanja instalacija centralnog grejanja u objektima korisnika usluga daljinskog grejanja koje ne ulazi u cenu daljinskog grejanja. Takođe, tu je i izvođenje radova na priključenju korisnika na sistem daljinskog grejanja koje je zbog malog broja montera koji rade u Toplani od simboličnog značaja.

JP Toplana iz Kikinde trenutno ima 37 zaposlenih .

Nadzorni odbor JP"Toplana" Kikinda čine:

Predsednik: Dragan Đurin,ekonomista 0230/435-055

Član: Aleksandar Mandić,dipl.maš.inženjer 0230/435-055

Član: Nandor Sabo,dipl.maš.inženjer 0230/435-055