Toplana :: Radne biografije :: Direktor


     Direktor JP Toplana iz Kikinde Miroslav Čičulić rođen je 1959.godine u Kikindi , gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju 1978. godine . Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1984. godine na grupi za termoenergetiku .
      Od aprila 1984. godine zaposlen je u MSK Kikinda , u Pogonu energetike kao mašinski inženjer , Rukovodilac službe grejanja i klimatizacije i Rukovodilac Pogona energetike . Od oktobra 2004. do januara 2007. vršio je funkciju direktora JP Toplana Kikinda . Od januara 2007. do novembra 2013.godine u AD MSK Kikinda vršio je funkcije zamenika generalnog direktora i člana Izvršnog odbora direktora kao Direktor za proizvodnotehničke odnose . Od novembra 2013. godine ponovo je direktor JP Toplana Kikinda a u maju 2015.godine izabran je na istu funkciju na javnom konkursu u četvorogodišnjem mandatu .
      Stručni ispit položio 1991. godine , poseduje licence za Odgovornog projektanta i nadzornog organa i za Odgovornog izvođača radova iz oblasti termotehnike i termoenergetike .

Direktor JP Toplana je oženjen je i ima dvoje dece . Govori engleski jezik .