Toplana :: Osnovni podaci


- PIB: 102982949
- Matični broj: 08792739
- Sedište: Miloša Velikog 48, Kikinda
- Brojevi tekućih računa:
   355-1050962-33 Vojvođanska banka
   340-33885-28 Erste banka
   105-670049-13 AIK banka
   170-30011281000-67 UniCredit banka