Kontakt


Centrala: 0230/315-350

Faks:  0230/435-055

Direktor: 0230/315-350

Prijava kvarova: 0230/422-857

Reklamacije na grejanje: 0800/252-251

E-pošta: toplana@kikinda.org.rs