Toplana :: Delatnost


- Proizvodnja i distribucija toplotne energije
- Održavanje mreže, termotehničkih instalacija na mreži i objekata u funkciji distribucije toplotne energije
- Održavanje termotehničkih instalacija korisnika daljinskog grejanja
- Održavanje termotehničkih instalacija za ustanove društvenih delatnosti kojima je osnivač Opština Kikinda
- Hemijski tretman termoenergetskih postrojenja
- Dimnjačarske usluge