Ценовници


Датум: 10.10.2023.

 Ценовник услуга даљинског грејања који ће се примењивати почев од 01. новембра 2023. године


Датум: 12.10.2022.

 Ценовник услуга даљинског грејања који ће се примењивати почев од 01. новембра 2022. године


Датум: 29.12.2020.

 Ценовник услуга даљинског грејања који ће се примењивати почев од 01. фебруара 2021. године


Датум: 06.02.2019.

Ценовник основних интервенција на систему даљинског грејања ЈП"Топлана" Кикинда


Датум: 11.01.2019.

 Ценовник грејања од 01.01.2019.год.


Датум: 08.01.2018.

 Ценовник грејања од 01.01.2018.год.


Датум: 16.01.2017.

 Ценовник грејања од 01.01.2017.год.


Датум: 26.01.2016.

 Ценовник основних интервенција на систему даљинског грејања ЈП"Топлана" Кикинда


Датум: 09.12.2015.

Ценовник грејања од 01.12.2015.год.


Датум: 07.12.2015.

 Ценовник претходне сагласности за израду пројектне документације


Датум: 07.12.2015.

 Ценовник за издавање одобрења за прикључење и искључење,издавање информација о положају инсталација и дозвола за прелаз или укрштање са инсталацијом вреловод-топловод


Датум: 17.11.2014.

Ценовник грејања ЈП"Топлана" Кикинда