Финансијски извештаји


Датум: 05.02.2024.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2023.-31.12.2023.године


Датум: 26.12.2023.

 Програм пословања ЈП "Топлана" Кикинда за 2024. годину


Датум: 31.10.2023.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2023.-30.09.2023.године


Датум: 12.10.2023.

 Измена и допуна програма пословања за 2023. годину


Датум: 31.07.2023.

 Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2023.-30.06.2023.године


Датум: 26.04.2023.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2023.-31.03.2023.године


Датум: 26.04.2023.

 Извештај о пословању ЈП "Топлана" Кикинда за 2022. годину са мишљењем независног ревизора


Датум: 30.01.2023.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2022.-31.12.2022.године


Датум: 20.12.2022.

 Програм пословања ЈП "Топлана" Кикинда за 2023. годину


Датум: 31.10.2022.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2022.-30.09.2022.године


Датум: 14.10.2022.

 Извештај ЈП "Топлана" Кикинда ДРИ 2022


Датум: 11.10.2022.

 Измена и допуна прогама пословања предузећа за 2022. годину


Датум: 11.10.2022.

Измена програма коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. годину


Датум: 31.07.2022.

 Извештај о пословању ЈП "Топлана" Кикинда за 2021. годину са мишљењем независног ревизора


Датум: 27.07.2022.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2022.-30.06.2022.године


Датум: 26.04.2022.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2022.-31.03.2022.године


Датум: 26.01.2022.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2021.-31.12.2021.године


Датум: 29.12.2021.

 Програм пословања ЈП "Топлана" Кикинда за 2022. годину


Датум: 20.12.2021.

 Средњорочни план стратегије развоја ЈП "Топлана" Кикинда за период 2022. - 2026. године


Датум: 20.12.2021.

 Дугорочни план стратегије и развоја ЈП "Топлана" Кикинда


Датум: 10.11.2021.

Друга измена и допуна програма пословања ЈП "Топлана" Кикинда


Датум: 22.10.2021.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2021.-30.09.2021.године


Датум: 16.07.2021.

 Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2021.-30.06.2021.године


Датум: 21.05.2021.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2021.-31.03.2021.године


Датум: 21.05.2021.

 Измена и допуна прогама пословања предузећа за 2021. годину


Датум: 12.04.2021.

 Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2020.год


Датум: 01.02.2021.

 Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2020.-31.12.2020.године


Датум: 29.12.2020.

Прогам пословања јавног предузећа " Топлана " Кикинда за 2021. годину


Датум: 03.11.2020.

Извештај о пословању јавног предузећа "Топлана" Кикинда за 2019.годину


Датум: 03.11.2020.

Измена и допуна прогама пословања јавног предузећа "Топлана Кикинда" за 2020. годину


Датум: 02.11.2020.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2020.-30.09.2020.године


Датум: 03.08.2020.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2020.-30.06.2020.године


Датум: 06.05.2020.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2020.-31.03.2020.године


Датум: 06.05.2020.

 Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2019.год


Датум: 05.02.2020.

 Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2019.-31.12.2019.године


Датум: 29.01.2020.

 Прогам пословања јавног предузећа " Топлана " Кикинда за 2020. годину


Датум: 01.11.2019.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2019.-30.09.2019.године


Датум: 15.08.2019.

Друга измена и допуна прогама пословања предузећа за 2019. годину


Датум: 15.08.2019.

Извештај о пословању за 2018.годину


Датум: 06.08.2019.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2019.-30.06.2019.године


Датум: 04.07.2019.

Измена и допуна прогама пословања предузећа за 2019. годину


Датум: 31.05.2019.

Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2018.год


Датум: 08.05.2019.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2019.-31.03.2019.године


Датум: 30.01.2019.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2018.-31.12.2018.године


Датум: 11.01.2019.

 Прогам пословања предузећа за 2019. годину


Датум: 30.10.2018.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2018.-30.09.2018.године


Датум: 03.08.2018.

Извештај о пословању за 2017.годину


Датум: 01.08.2018.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2018.-30.06.2018.године


Датум: 31.07.2018.

Друга измена и допуна програма пословања за 2018. годину


Датум: 22.06.2018.

Измена прогама пословања предузећа за 2018. годину


Датум: 26.04.2018.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2018.-31.03.2018.године


Датум: 26.04.2018.

Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2017.год.


Датум: 01.02.2018.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2017.-31.12.2017.године


Датум: 17.01.2018.

Прогам пословања предузећа за 2018. годину


Датум: 01.11.2017.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2017-30.09.2017.године


Датум: 11.08.2017.

 Извештај о пословању за 2016.годину


Датум: 08.08.2017.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2017-30.06.2017.године


Датум: 28.04.2017.

 Извештај о реализацији финансијског плана за I квартал 2017.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 11.04.2017.

Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2016.год.


Датум: 30.01.2017.

Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП"Топлана" Кикинда за период 01.01.2016-31.12.2016.године


Датум: 25.01.2017.

 Прогам пословања предузећа за 2017. годину


Датум: 25.10.2016.

 Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП"Топлана" Кикинда од 01.01.2016.-30.09.2016.год.


Датум: 16.08.2016.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП"Топлана" Кикинда од 01.01.2016.-30.06.2016.год.


Датум: 15.06.2016.

Извештај независног ревизора за финансијски извештај за 2015.год.


Датум: 09.05.2016.

Извештај о реализацији финансијског плана за I квартал 2016.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 08.05.2016.

 Одлука Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја о пословању за 2016.год.


Датум: 24.01.2016.

Извештај о реализацији финансијског плана за IV квартал 2015.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 22.12.2015.

Прогам пословања предузећа за 2016. годину


Датум: 03.11.2015.

  Ревизорски извештај са редовним годишњим финансијским извештајем за 2014.год.


Датум: 22.10.2015.

 Извештај о реализацији финансијског плана за III квартал 2015.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 24.08.2015.

 Извештај о реализацији финансијског плана за II квартал 2015.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 04.06.2015.

 Извештај о реализацији финансијског плана за I квартал 2015.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 21.01.2015.

Програм пословања предузећа за 2015.годину


Датум: 31.12.2014.

Извештај о реализацији финансијског плана за IV квартал 2014.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 30.10.2014.

Извештај о реализацији програма пословања за III квартал 2014.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 22.08.2014.

Извештај о реализацији за II квартал 2014.год Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 24.04.2014.

Извештај о реализацији за I квартал 2014.год


Датум: 21.02.2014.

Извештај пословања за 2013.годину Jaвног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 01.01.2014.

Финансијки план за 2014.годину Jaвног предузећа "Топлана" Кикинда