Топлана :: Делатност


- Производња и дистрибуција топлотне енергије
- Одржавање мреже, термотехничких инсталација на мрежи и објеката у функцији дистрибуције топлотне енергије
- Одржавање термотехничких инсталација корисника даљинског грејања
- Одржавање термотехничких инсталација за установе друштвених делатности којима је оснивач Општина Кикинда
- Хемијски третман термоенергетских постројења
- Димњачарске услуге