Топлана :: Радне биографије :: Директор


     Директор ЈП Топлана из Кикинде Мирослав Чичулић рођен је 1959.године у Кикинди , где је завршио основну школу и Гимназију 1978. године . На Машинском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1984. године на групи за термоенергетику .
      Од априла 1984. године запослен је у МСК Кикинда , у Погону енергетике као машински инжењер , Руководилац службе грејања и климатизације и Руководилац Погона енергетике . Од октобра 2004. до јануара 2007. вршио је функцију директора ЈП Топлана Кикинда . Од јануара 2007. до новембра 2013.године у АД МСК Кикинда вршио је функције заменика генералног директора и члана Извршног одбора директора као Директор за производнотехничке односе . Од новембра 2013. године поново је директор ЈП Топлана Кикинда а у мају 2015.године изабран је на исту функцију на јавном конкурсу у четворогодишњем мандату .
      Стручни испит положио 1991. године , поседује лиценце за Одговорног пројектанта и надзорног органа и за Одговорног извођача радова из области термотехнике и термоенергетике .

Директор ЈП Топлана је ожењен је и има двоје деце . Говори енглески језик .