Топлана :: Радне биографије :: Надзорни одбор


Председник Надзорног одбора ЈП "Топлана Кикинда" - Драган Ђурин


Рођен 08.02.1949. у Новом Милошеву.По занимању економиста.
Радно искуство:1969. године запошљавам се у ЛЖТК у Кикинди, где радим до 1977. године.1977. године прелазим у СО Кикинда - секретаријат за привреду на место референта за стамбено комуналне послове где остајем четири године, потом прелазим на место самосталног референта за тржиште цена где остајем до 1984. године. Од 1984. до 1986. године прелазим у секретаријат за инспекцијске послове на место тржишног испектора.1986. прелазим у комуналну радну организацију ОУР Топлота на месту директора, где остајем до 1990. године, где сам имао успешан развој и пословни резултат.1990. године оснивам друштвено предузеће “Енергетика” Кикинда која се бавила производњом и дистрибуцијом топлотне енергије, дистрибуцијом природног гаса и димњачраском делатношћу.На чијем челу остајем до 2000. године.У период од десет година изградио сам преко 450 километара градске и сеоске гасоводне мреже са преко 13.000 корисника природног гаса.Средином 2000. године прелазим у СИМ осигурање на месту директора филијале за средњи и северни Банат, где остајем до 2005. године. Крајем 2005. године прелазим у ЈП Топлана Кикинда на место помоћника директора, а током 2006. године прелазим на место директора до 2008. године, одакле одлазим у пензију.


Члан Надзорног одбора - Александар Мандић

Александар Мандић из Кикинде рођен је 1981. год. у Кикинди, где је завршио основну школу и средњу Техничку школу одсек - машински техничар 2000. год.На Машинском факултету Универзитета у Новом Саду – смер производно машинство завршио је мастер инжењер машинства студије 2013. год.

Од марта 2009. године запослен је у ЦИМОС-у Ливница Кикинда аутомобилска индустрија д.о.о. у погону Топли делови (ливачки погон) као технолог 1 производне технологије ливења. Од новембра 2009. до марта 2012. године вршио је функцију вође производне технологије ливења. Од марта 2012. до марта 2014. вршио је функцију као технолог 3 производне технологије ливења (рад у процесу побољшања технологије производње одливака од нодуларног и сивог лива, као и освајање нових производа). Од марта 2014. до марта 2015. године вршио је функцију вође производне технологије ливења. Од марта 2015. до јануара 2016. године запослен је ЦИМОС-у Ливница Кикинда аутомобилска индустрија д.о.о. у погону Металац (погон машинске обраде) као технолог 3 машинске обраде. Од јануара 2016. године до данас ради као вођа пројекта 2 на машинској обради.

Ожење и имам једно дете. Говори енглески језик

Члан Надзорног одбора – Никола Лињачки
Никола Лињачки из Кикинде рођен је 1981. год. у Кикинди, где је завршио основну школу и средњу Техничку школу одсек - машински техничар 2000. год. На Машинском факултету Универзитета у Новом Саду одсек: производно машинство, смер: флексибилне технологије, системи и рачунаром интегрисана производња стекао статус дипломираног машинског инжењера 2008 године.
Од октобра 2008. године запослен је у ЦИМОС-у Ливница Кикинда аутомобилска индустрија д.о.о. у погону Топли делови као технолог производне технологије ливења. Од новембра 2009. до децембра 2012. године вршио је функцију инжењера за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Од децембра 2012. до новембра 2013. године вршио је функцију руководиоца производње топлотне енергије. Од новембра 2013. године до данас ради као инжењер службе за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Од маја 2017 године поседује лиценцу за обављање послова енергетског менаџера за област индустријске енергетике ЕМИ 0022 17 издате од Министарства рударства и енергетике. Од новембра 2017. године у Инжењерској Комори Србије положио стручни испит у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности.
Ожењен и имам двоје деце. Говори енглески језик