Топлана :: Основни подаци


- ПИБ: 102982949
- Матични број: 08792739
- Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда
- Бројеви текућих рачуна:
   355-1050962-33 Војвођанска банка
   340-33885-28 Ерсте банка
   105-670049-13 АИК банка
   170-30011281000-67 UniCredit банка